Øvelse Lindesnes 2022, GE Healthcare

Industribrann (storulykkes bedrift) i bynært miljø, med påfølgende komplikasjoner.

Industrivern og nødetater deltar.